Om Pengepeppen

Med Pengepeppen håper vi å oppmuntre og inspirere foreldre og barn til en åpen og lærerik dialog om penger. I vårt nesten kontantløse samfunn blir penger og deres verdi mer eller mindre et abstrakt begrep, og det blir desto vanskeligere for foreldre å forklare og for barn å forstå. Med Pengapeppen ønsker vi å legge grunnlaget for at morgendagens voksne skal kunne gå inn i voksenlivet med gode, sunne og bærekraftige tanker om økonomi som minimerer risikoen for økonomiske problemer senere i livet.

Det finnes ingen gyllen regel

Alle barn er forskjellige, og det samme er deres forutsetninger. På pengepeppen.no presenteres tips og råd basert på mangeårig kunnskap og erfaring fra oss og eksperter på området. Det finnes ingen gyllen regel, og ingen rett eller galt når det kommer til å snakke med barn om penger. Det vi håper er at du som forelder får tips om hva du kan snakke med barnet ditt om, og at vi kan bidra med inspirasjon til hvordan du kan gå frem for å integrere pengepraten i hverdagen. Det viktigste er å komme i gang med pengepraten hjemme ved kjøkkenbordet.

Med Pengepeppen ønsker vi å fremme fremtidige generasjoners økonomiske kunnskap, verdier og vaner

I Alektum Group har vi en tydelig visjon – å veilede og inspirere mennesker til en balansert og bærekraftig privatøkonomi. Vi har i mange år jobbet aktivt med å realisere vår visjon, blant annet gjennom vårt initiativ Shoppe Lagom. Dessverre ser vi at stadig flere unge havner i gjeldsfellen, og det vil vi prøve å motvirke. Vi vil gjøre en forskjell ved å fremme unges kunnskap om privatøkonomi. Forskning viser at økonomivaner dannes allerede når barn er små. Derfor ønsker vi å gi foreldre inspirasjon, informasjon og verktøyene de trenger for å gi sine barn en god økonomisk grunnmur og økonomiforståelse før de trer inn i voksenlivet.

Moa Tyborn, kommunikasjons- og markedsdirektør, Alektum Group