Integritet og politikk for informasjonskapsler

Ditt personvern er viktig for oss! I denne personvernerklæringen forteller vi deg hvilke av dine personopplysninger vi behandler og hvordan vi bruker dem. Vi informerer deg også om dine rettigheter, for eksempel hvordan du får tilgang til dine personopplysninger, hvordan du retter dem og hvordan du kan be om at vi slutter å bruke personopplysningene dine. Hvis du har mottatt et brev fra Alektum Group, vennligst besøk www.alektumgroup.no i stedet .

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan personopplysninger kan lagres og behandles når du bruker nettstedet vårt.

Alektum Group er initiativtaker til Pengepeppen.no og personopplysningsansvarlig vedrørende all behandling av personopplysninger innenfor rammen av initiativet. Du kan kontakte vårt personvernombud via e-postadressen dataprotection@alektumgroup.com med spørsmål eller bekymringer angående vår personopplysningsbehandling.

Ønsker du å kontakte Alektum Group? Du kan nå oss på:

Alektum AS
Nedre Langgate 20, Mediahusert
Postboks 2370
Eller ved å ringe vårt sentralbord: +47 33 74 45 00

Personopplysninger – definisjon

En personopplysning er enhver data som kan brukes, alene eller sammen med annen informasjon, for å identifisere, kontakte eller lokalisere en enkeltperson eller finne en enkeltperson i en kontekst.

Personopplysninger – hvordan samler vi inn dem

Vi samler inn dine personopplysninger:

 • når du legger igjen kontaktinformasjonen din på e-post

Vær oppmerksom på at informasjonen du gir oss vil bli registrert. Vi ber deg derfor om å være diskret med sensitive personopplysninger og ikke utlevere informasjon som faller inn under databeskyttelsesforordningens definisjon av spesielle kategorier av personopplysninger, for eksempel informasjon som avslører helse, rase eller etnisk opprinnelse, eller politiske meninger.

Personopplysninger – hvordan vi bruker dem

Vi kan bruke informasjonen vi har samlet om deg til formålene beskrevet nedenfor.

 • For å følge din bruk av vår nettside og tilhørende nettsider, fordi vi f.eks. skal kunne foreta personlige justeringer av ditt nettstedsbesøk og gi innholdet som best samsvarer med dine interesser og behov (se også vår policy for informasjonskapsler nedenfor). Vår databehandling er da basert på samtykke.
 • Hvis du besøker vår Facebook-side, kan dine personopplysninger bli behandlet slik at vi kan informere om våre aktiviteter, promotere ulike typer arrangementer, tjenester og produkter. Vår databehandling er da basert på såkalt legitim interesse, det vil si en balanse mellom vår legitime interesse og interessene til våre besøkende.

E-postkommunikasjon

Vær oppmerksom på at kommunikasjon via e-post alltid innebærer sikkerhets- og konfidensialitetsrisikoer. Du bør derfor ikke sende e-poster som inneholder sensitiv informasjon eller ting du ikke ønsker at uvedkommende skal kunne lese.

Lagring av og tilgang til personopplysninger

Dine personopplysninger lagres i sikre nettverk og kun noen få personer, med spesielle tilgangsrettigheter og konfidensialitetsforpliktelser, har tilgang til dem.

Vi lagrer kun personopplysninger så lenge det er nødvendig for våre formål. Oppbevaringsperioden for personopplysninger varierer derfor med formålet vi bruker dem til.

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Vi hverken selger, utveksler eller på annen måte overfører dine personopplysninger til tredjeparter. Dette gjelder imidlertid ikke nettstedverter eller andre partnere hvis tjenester vi bruker til å drive nettstedet vårt, opprettholde vår forretningsdrift eller oppfylle tjenesteforpliktelser og tjenester til våre brukere, forutsatt at disse partene samtykker i å behandle personopplysningene konfidensielt.

Vi kan også avsløre informasjon når loven krever det eller for å håndheve retningslinjene for nettstedet eller beskytte våre egne eller andres rettigheter, eiendom eller sikkerhet.

Anonymisert besøksinformasjon utleveres kun til tredjeparter for markedsførings- og reklameformål eller andre formål hvis du har godkjent informasjonskapsler for statistiske eller markedsføringsformål, se retningslinjer for informasjonskapsler nedenfor.

Vi hverken inkluderer, eller tilbyr noen tredjeparts produkter eller tjenester, på nettstedet vårt.

Den registrertes rettigheter

Du har en rekke rettigheter i henhold til databeskyttelsesforordningen, inkludert følgende punkter:

 • Tilgang: Du har rett til å få tilgang til personopplysningene om deg som vi har lagret og rett til å vite til hvilke formål vi bruker disse personopplysningene. Vi kan be deg om å bekrefte identiteten din når du ber om informasjon under denne rettigheten. Når vi mottar en slik forespørsel, svarer vi så snart vi kan og senest innen én kalendermåned.
 • Rettelse: Du har rett til å få uriktige eller ufullstendige personopplysninger om deg rettet eller supplert.
 • Sletting: Du har rett til å få slettet dine personopplysninger. Vi vurderer mottatte forespørsler om sletting fra sak til sak og svarer så snart vi kan og senest innen én kalendermåned.
 • Klager: Du har rett til å sende inn klager til Datatsilynet Klage til Datatilsynet | Datatilsynet

Hvis du ønsker å bruke noen av disse rettighetene, vennligst kontakt oss på dataprotection@alektumgroup.com

Eksterne linker

Vær oppmerksom på at hvis du bruker lenkene til å forlate nettstedet vårt og gå til et annet nettsted, eller ber om en tjeneste fra en tredjepart, vil denne policyen slutte å gjelde så snart du forlater denne nettsiden. Din aktivitet på andre nettsteder er underlagt det respektive nettstedets regler og retningslinjer.

Innvendinger mot vår behandling av dine personopplysninger

Ikke nøl med å kontakte oss på dataprotection@alektumgroup.com hvis du har innvendinger mot hvordan vi behandler dine personopplysninger!

Retningslinjer for informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en liten datafil som en webserver lagrer på den besøkendes datamaskin. Ved hjelp av informasjonskapsler lagres informasjon som deretter overføres til webserveren når du (gjen-)besøker nettsiden fra datamaskinen som informasjonskapselen befinner seg i. Informasjonskapsler inneholder også et tidsstempel som indikerer når de slutter å virke. (Mer informasjon om tidsstempling og sluttdatoer for funksjon finner du i delen Midlertidige og vedvarende informasjonskapsler.)

Cookie-kategorier

Informasjonskapsler kan deles inn i ulike kategorier. På Pengapepps nettsider kan følgende kategorier brukes:

 • Kategori Nødvendige – informasjonskapsler i denne kategorien kreves for at nettsiden skal være brukbar, ved å aktivere f.eks. nettsidenavigasjon og andre grunnleggende funksjoner. Uten nødvendige informasjonskapsler kan ikke nettstedet fungere som det skal. Formålet med informasjonskapselen er derfor at nettsiden skal fungere korrekt. For behandling av informasjonskapsler i kategorien Nødvendig, stoler vi på det juridiske grunnlaget for legitim interesse.
 • Kategori Innstillinger – Innstillingskapsler lar et nettsted huske informasjon som endrer hvordan nettstedet fungerer eller vises. Dette kan f.eks. være det foretrukne språket eller regionen du befinner deg i. Hensikten med samlingen er å gjøre nettsiden mer brukervennlig, slik at den husker innstillingene du har valgt. Denne kategorien brukes kun hvis du har gitt ditt samtykke.
 • Kategori Statistikk – Informasjonskapsler i denne kategorien samler anonymt inn informasjon som hjelper nettsideeieren til å få oversikt over hvordan besøkende bruker nettsiden. Hensikten med samlingen er å analysere oppførselen til nettstedet for å gjøre det bedre. Denne kategorien brukes kun hvis du har gitt ditt samtykke.
 • Kategori Markedsføring – Informasjonskapsler i denne kategorien brukes til å spore besøkende mellom forskjellige nettsteder. Formålet er å vise annonser og kampanjer som brukeren oppfatter som relevante og interessante og som dermed er mer verdifulle for deres utgivere og for tredjepartsannonsører. I slike tilfeller deles informasjonen med Facebook, Google og YouTube. Denne kategorien brukes kun hvis du har gitt ditt samtykke.

Midlertidige og permanente informasjonskapselfiler

Midlertidige informasjonskapsler
En midlertidig informasjonskapsel, også kalt en økt-informasjonskapsel, lagres kun midlertidig på datamaskinen, så lenge besøket på nettstedet pågår. Midlertidige informasjonskapsler slettes normalt av nettleserprogrammet når det er slått av. I motsetning til vedvarende informasjonskapsler, har ikke midlertidige informasjonskapsler et tidsstempel som angir siste operasjonsdato, og det er slik nettleserprogrammer kan skille mellom midlertidige og vedvarende informasjonskapsler.

Vedvarende informasjonskapsler
En vedvarende informasjonskapsel slettes ikke når nettleserprogrammet lukkes. I stedet lagres den permanent på datamaskinen, enten til utløpsdatoen eller til en spesifisert tid har gått. I løpet av hele tiden informasjonskapselen forblir lagret, vil informasjonen den inneholder sendes til serveren hver gang du besøker nettstedet informasjonskapselen tilhører, og hver gang du fra et annet nettsted viser en ressurs (for eksempel klikk på en annonse) som tilhører til nettstedet informasjonskapselen tilhører. Vedvarende informasjonskapsler brukes til å registrere og lagre surfevaner over lengre tid og for å lagre brukernes påloggingsdetaljer, slik at de slipper å angi påloggingsdetaljer ved hvert gjenbesøk.

Din kontroll over informasjonskapsler

Hvis du ikke vil godta alle informasjonskapsler, kan du velge et utvalg av informasjonskapsler. Dette gjøres enten ved ditt første besøk på nettsiden eller ved å velge «innstillinger for informasjonskapsler» nederst på nettsiden. Vårt utgangspunkt er at ingen informasjonskapsler er slått på fra starten slik at du har mulighet til å ta et aktivt valg av hvilke informasjonskapsler du ønsker å godkjenne.